Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Burmistrz Gminy Milicz informuje, że zostały wyznaczone miejsca sprzedaży kwiatów i zniczy w okresie Święta Zmarłych w okolicy cmentarz

 
2012-10-12 13:44:45
Burmistrz Gminy Milicz przedkłada propozycję współpracy Gminy Milicz ze wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie koordynacji działań zmierzających do kompleksowego poprawienia wizerunku budynków wspólnot oraz przylegających do nich nieruchomości gruntowych. Działania te obejmą wspólnoty i tereny na obszarze miasta Milicza

 
2012-12-04 09:13:41
Modernizacja kąpieliska wraz z zapleczem oraz zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na Karłowie w Miliczu

 
2013-02-28 09:56:40
Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią na terenie gminy Milicz.

 
2013-06-12 14:01:51
Wydawanie zezwolenia na wjazd na drogę objętą ograniczeniami ruchu lub czasowym zakazem wjazdu

 
2013-09-18 15:34:41
KOMUNIKAT! Zryczałtowany dodatek energetyczny

 
2013-12-11 09:32:05
INFORMACJA DOTYCZĄCA POTWIERDZANIA KSEROKOPII DOKUMENTÓW

 
2014-06-03 13:41:00
O przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie zmiany Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego

 
2014-11-27 14:56:26
Ogłoszenie o naborze na partnera projektu ponadnarodowego.

 
2015-06-03 13:34:05
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspólnej realizacji projektu planowanego przez Gminę Milicz w ramach konkursu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś. Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework, konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15.

2015-08-20 15:15:51