Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Badanie rynkowe w zakresie możliwości realizacji Przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Milicz w modelu PPP

Badanie rynkowe w zakresie możliwości realizacji Przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Milicz w modelu PPP.

2017-11-13 14:34:37
Burmistrz Gminy Milicz informuje, że zostały wyznaczone miejsca sprzedaży kwiatów i zniczy w okresie Święta Zmarłych w okolicy cmentarz

 
2012-10-12 13:44:45
Burmistrz Gminy Milicz przedkłada propozycję współpracy Gminy Milicz ze wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie koordynacji działań zmierzających do kompleksowego poprawienia wizerunku budynków wspólnot oraz przylegających do nich nieruchomości gruntowych. Działania te obejmą wspólnoty i tereny na obszarze miasta Milicza

 
2012-12-04 09:13:41
INFORMACJA DOTYCZĄCA POTWIERDZANIA KSEROKOPII DOKUMENTÓW

 
2014-06-03 13:41:00
Informacja o przedłużeniu konsultacji społecznych

2016-09-30 16:30:42
Informacja o wyborze partnera dla projektu w ramach RPO WD, działanie 3.3 C

2016-10-09 19:53:23
Informacja o wyborze partnera - konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15

2015-09-15 08:42:38
Informacja o wyborze partnera - konkurs nr RPDS.10.02.01-IZ.00-02-053/16

2016-02-26 14:46:14
Informacja o wyborze partnera - projekt "Nasze podwórka..." działanie 6.3.1 RPO WD

2017-03-24 17:01:43
Informacja o wyborze partnera - projekt "Nowa przestrzeń społeczna..." działanie 6.3.1 RPO WD

2017-03-24 17:02:58