Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o wyborze partnerów spoza sektora finansów publicznych dla wspólnej realizacji projektu pn. „Kolorowe kamienice – remont części wspólnych budynków wielorodzinnych na obszarach rewitalizowanych Milicza”

2016-12-22 14:30:10
Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią na terenie gminy Milicz.

 
2013-06-12 14:01:51
Zaproszenie do konsultacji projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Milicz na lata 2016-2023"

2016-09-21 00:36:16
Wydawanie zezwolenia na wjazd na drogę objętą ograniczeniami ruchu lub czasowym zakazem wjazdu

 
2013-09-18 15:34:41
O przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie zmiany Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego

 
2014-11-27 14:56:26
Ogłoszenie o wyborze partnera - projekt w ramach 10.2.1 RPO WD

2017-02-23 20:51:06
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych dla wspólnej realizacji projektu z obszaru efektywności energetycznej

2016-09-16 15:36:56
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych dla wspólnej realizacji projektu w ramach działania 6.3.B RPO WD

2016-10-23 21:01:41
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych dla wspólnej realizacji projektu w ramach dzialania 10.2.1 RPO WD

2017-01-31 23:06:05
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych dla wspólnej realizacji projektu pn. Nasze podwórka – poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki przestrzeni sąsiedzkich zlokalizowanych w ścisłym centrum Milicza

2017-01-30 22:04:57