Rejestr

Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Miliczu VI kadencja 2010-2014


L.p. Nr sesji/uchwały W sprawie Załącznik
1 I/1/10 z dnia 1 grudnia 2010 r. wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miliczu Uchwala_Nr_1.docx
2 I/2/10 z dnia 1 grudnia 2010 r. wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Miliczu Uchwala_w.docx
3 II/3/10 z dnia 6 grudnia 2010 r. ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady sklady_komisji.docx, Uchwala_-sklady_osobowe.docx
4 II/4/10 z dnia 6 grudnia 2010 r. wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Uchwala_-Komisja_Rewizyjna.docx
5 III/5/10 z dnia 10 grudnia 2010 r. stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Milicz w roku 2011 uchwala_-_podatek_od_nieruchomosci_na_2011.doc
6 III/6/10 z dnia 10 grudnia 2010 r. zmiany uchwały Nr LV/288/10 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 8 października 2010 r. w sprawie wystąpienia Gminy Milicz ze Spółki Centrum Sportowo - Rekreacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu uchwala_zm._1.docx
7 III/7/10 z dnia 10 grudnia 2010 r. zmiany uchwały Nr LV/289/10 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 8 października 2010 r. w sprawie rozwiązania Spółki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Miliczu Uchwala_zmiana_2.docx
9 IV/8/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Kaszowo Uchwala-Kaszowo-zmiana_2010-12-30.doc
10 IV/9/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę uchwala_-_taryfy_za_wode.doc
11 IV/10/11 z dnia 30 grudnia 2010 r. trybu i sposobu i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Miliczu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania uchwala_-zespol.docx, rozstrzygniecie.pdf


Liczba odwiedzin: 989